logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV4)- Nạn tảo hôn và mất cân bằng giới tính đang phổ biến ở các tỉnh miền núi, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi mà công tác tuyên truyền còn hạn chế. Những tồn tại đó khó có thể giải quyết một sớm một chiều, bởi những ràng buộc mang tính truyền thống.(Chương trình ngày 14/2/2017)

Việt Phú/VOV4

Tải file

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)