(VOV4)- Nạn tảo hôn và mất cân bằng giới tính đang phổ biến ở các tỉnh miền núi, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi mà công tác tuyên truyền còn hạn chế. Những tồn tại đó khó có thể giải quyết một sớm một chiều, bởi những ràng buộc mang tính truyền thống.(Chương trình ngày 14/2/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung