VOV4.VN - Nước ta hiện có 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người. Không chỉ có dân số ít mà ngôn ngữ của các dân tộc này cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. (Chương trình ngày 18/4/2017)

Thu Hà/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung