logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Nước ta hiện có 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người. Không chỉ có dân số ít mà ngôn ngữ của các dân tộc này cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. (Chương trình ngày 18/4/2017)

Thu Hà/VOV4

Tải file

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Lầy tzình congz Pẹ Mìu
05H30 - 06H00 - Lầy tzình congz Chàn Thái
07H00 - 07H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H00 - 11H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H30 - 12H00 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
12H00 - 12H30 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
18H45 - 19H00 - Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung
19H30 - 20H00 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
20H00 - 20H30 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
20H30 - 21H00 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)