VOV4.VN - Năm nay là một năm khó khăn với nhiều bà con nông dân, đặc biệt là bà con vùng dân tộc thiểu số, khi phải cùng lúc chịu tác động tiêu cực từ cả thiên tai và dịch bệnh. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 16/4/2020)

Mận chín đỏ nhưng thiếu vắng người mua. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao