VOV4.VN - Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của các tổ hội, nhóm như hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh.. ở các địa phương vùng sâu, vùng xa đang diễn ra rất sôi nổi. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình tìm được hướng đi mới để phát triển kinh tế. (Chương trình ngày 6/11/2018)


Bản Hụm ở Sơn La làm du lịch cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: sonlasta.com

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung