VOV4.VN - "Mặt trận biên giới Vị Xuyên kéo dài suốt nhiều năm, từ 1979 - 1984. Đạn pháo cày xới đêm ngày. Chúng tôi không bao giờ quên được đồng đội Nguyễn Viết Ninh khắc vào báng súng lời thề: sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử..." (Chương trình ngày 10/7/2019)


Tháng 7, những con dân đất Việt lại hướng lòng mình về những nơi biểu trưng cho quá khứ hào hùng, cho sự hy sinh lẫm liệt vì đất nước. Ảnh: Dân trí

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung