logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Khoảng 70.000 lượt du khách đến Điện Biên trong dịp tỉnh tổ chức Lễ hội hoa Ban năm 2017, tăng gấp nhiều lần so với dự kiến. Riêng đợt cao điểm từ 11-15/3, đã có khoảng 3.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan và tham gia các hoạt động của Lễ hội.


Theo Ban tổ chức, Điện Biên đã đầu tư khoảng 6 tỷ đồng vào nhiều hạng mục của lễ hội, đáng kể nhất là hệ thống sân khấu quy mô lớn với màn hình led, âm thanh, ánh sáng chất lượng cao và nội dung chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhằm tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách.

 

Đông đảo du khách đến cổ vũ cho các đội thi xe đạp thồ

 

Lễ hội hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2017 đã nhận được nhiều sự đánh giá cao của người dân và du khách. Đây là điểm rất đáng mừng cho ngành du lịch của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. 

 

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết: "Qua xem xét, đánh giá, đại biểu, du khách đến Điện Biên năm nay đã vui vẻ và phấn khởi với các nội dung và hình thức tổ chức của ban tổ chức. Sự thành công của lễ hội, chúng tôi đánh giá công tác tuyên truyền, quảng bá và nhận thức của các cấp, các ngành, của người dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực”.


 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ pe: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Jarai
12:45 - 13:30 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
20:30 - 21:15 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)