logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV2 - Người Thái, người Tày, người Nùng cụ thể hóa vũ trụ bằng những thế giới. Những thế giới ấy, hồn con người có thể bay lên được. Và người dẫn đường cho hồn đi là các ông Then bà Then. Họ hát để đưa đường cho hồn đi.(Chương trình ngày 18/3/2017)

Tải file

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)