VOV2 - Tháp Bà Pô Nagar ở Nha Trang là một công trình kiến trúc cổ của dân tộc Chăm. Hằng năm, cứ đến ngày 21/3 âm lịch, Tháp Bà lại lung linh huyền ảo trong sắc màu hoa đăng.(chương trình ngày 29/4/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung