logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Huyện Thuận Châu là một trong những địa phương đón bà con tái định cư thủy điện Sơn La từ huyện Quỳnh Nhai và Mường La. Đến nay, tại 37 điểm tái định cư, trên 1.500 hộ dân đã ổn định cuộc sống.

 

Dân bản tái định cư Mường Chiên, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, Sơn La đã ổn định cuộc sống. Ông Điêu Văn Chính cho biết: Bản gồm 65 hộ dân, rời quê cũ ở Quỳnh Nhai đến tái định cư tại Phỏng Lái từ năm 2007. Được bố trí đất ở, đất sản xuất, gia đình ông tích cực trồng chè, cà phê, chăn nuôi gia súc gia cầm, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhất là chăn nuôi bò, đem lại thu nhập ổn định.

 

Ấm no hiện hữu trong bản tái định cư.  Ảnh: baosonla


Chè, cà phê làm ra đều trở thành hàng hoá, tư thương đến tận nơi mua bán. Cây chè đã thực sự giúp bà con thay đổi cuộc sống, thoát đói nghèo. Vài năm trước, hưởng chính sách di dân tái định cư, bản được nhận bò cái giống để nuôi rẽ. Đàn bò đã sinh sản hàng chục con bê. Bản đã có đàn trâu bò hàng trăm con.

 

Ông Lò Văn Quang, Trưởng ban Mặt trận bản Mường Chiên, cho biết: "Về đây thì nhà cửa tương ối ổn định, chia nương chia rẫy khoán từng hộ.  ttừ chỗ 16 hộ nghèo, giờ giảm còn 3 hộ nghèo".

Huyện Thuận Châu đã đón và ổn định cuộc sống cho trên 1.500 hộ dân  ở 37 điểm tái định cư. Huyện đã hoàn thành cơ bản công tác cấp đất cho các hộ dân. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư theo quy định. Lớp học cắm bản được bố trí ngay tại điểm tái định cư.

        

 

 

Hồng Việt/VOV-Tây Bắc

5:00-5:15 - Tơdrá kôh hlá cơ-Tơdrá VOV4-Pơtâng tối chôu tơpui-Nâl Xuăn
5:15-6:00 - Rơngêi-ting ting Jarai
6:00-6:30 - Tơdroăng nếo ai VOV1 nâl Xuăn
6:30-6:40 - Tơdroăng nếo ai nâl Êđê
6:40-6:50 - Tơdroăng nếo ai nâl Jarai
6:50-7:00 - Tơdroăng nếo ai nâl Bahnar
7:00-7:10 - Tơdroăng nếo ai nâl Sêdang
7:10-7:20 - Tơdroăng nếo ai nâl K’ho
7:20-7:30 - Tơdroăng nếo ai nâl M’nông
7:30-8:15 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Jarai
8:15-9:00 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Bahnar
9:00-9:45 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Sêdang
9:45-10:30 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Êđê
10:30-11:15 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl K’ho
11:15-12:00 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl M’nông
12:00-12:30 - Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên nâl Xuăn
12:30-12:45 - Pơtâng tối chôu, nâl Jarai
12:45-13:30 - Rơngêi-ting ting Jarai
13:30-14:00 - Nâl Thái
14:00-14:30 - Nâl Mông
14:30-15:15 - Nâl Jarai
15:15-16:00 - Nâl Êđê
16:00-16:45 - Nâl Bahnar
16:45-17:00 - Pơtâng tối chôu, nâl Xuăn
17:00-17:30 - Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên, nâl Xuăn
17:30-18:00 - Hơdruê 3 kơpong
18:00-18:45 - Tơdroăng nếo ai VOV1, nâl Xuăn
18:45-19:30 - Nâl K’ho
19:30-20:00 - Nâl Mông
20:00-20:30 - Nâl Thái
20:30-21:15 - Nâl Sêdang
21:15-22:00 - Nâl M’nông
22:00-22:30 - Pơtâng tối chôu tơpui, nâl Xuăn-Tâi chôu tơpui-VOV4 koh pơ’lâng
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)