Soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời theo điệu Mặt trời mọc

 

Thể hiện: NSUT Hồng Liên + Tốp nữ

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung