Soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời theo điệu Mặt trời mọc

 

Thể hiện: NSUT Hồng Liên + Tốp nữ

HỆ PHÁT THANH DÂN TỘC VOV4
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Đặng Thị Huệ