VOV4.VN - Đàn tính là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Không gian diễn xướng của đàn tính không chỉ ở những lễ hội, đêm Then, mà trong cả những sinh hoạt văn hóa. (Chương trình ngày 1/4/2018)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung