VOV4.VN - Người Dao đỏ ở Tả Phìn (Sa Pa) rất giỏi trong việc nhuộm chàm làm thổ cẩm. (Chương trình ngày 25/6/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung