VOV4.VN - Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo tại thị xã An Khê, Gia Lai lưu giữ, trưng bày 140 hiện vật gồm tranh, hiện vật, ảnh chụp các di tích, dụng cụ sản xuất, cồng, chiêng, ché của dân tộc Ba na; các loại rìu tay, công cụ ghè có niên đại 800.000 - 1.000.000 năm. (Chương trình ngày 28/7/2019)


Trưng bày hiện vật đá, công cụ ghè, chặt thô 

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung