VOV4.VN - Người Mường ở Hòa Bình có nhiều lễ hội đặc sắc, thể hiện rõ nét đời sống tâm linh xa xưa cùng một niềm tin vào sự phù trợ của thế giới siêu nhiên nơi Mường Trời.(Chương trình ngày 19/4/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung