VOV4.VN - Khi đứa trẻ được sinh ra khoảng 7, 14 hay 21 ngày, người Chăm Islam sẽ làm lễ cắt tóc đặt tên cho bé. Tùy hoàn cảnh gia đình mà nghi lễ này được được tiến hành sớm hay muộn. (Chương trình ngày 13/4/2018)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung