VOV4.VN - Khi trong gia đình người Mông có người mất, để tiễn đưa linh hồn thì phải tuân thủ các nghi thức nghiêm ngặt và nhất thiết phải đọc tang ca. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt nam ngày 30/11).

Đám ma của người Mông Lào Cai không thể thiếu tang ca. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung