VOV4.VN - Đến bản người Khơ mú, nếu bắt gặp một phên đan hình mắt cáo cắm dưới chân thang nhà sàn, bạn hãy bước lên nhà tham dự cúng lúa mới cùng gia chủ. (Chương trình ngày 10/5/2019)


Mọi người quây quần bên nhau, cùng chung vui chén rượu, nắm xôi trong lễ cúng xin lúa. Ảnh báo Nghệ An

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao