VOV4.VN - Người Stiêng lưu truyền tục quay đầu trâu bao đời nay. Khi kinh tế dư giả, chủ nhà sẽ mời các gia đình trong dòng họ dự lễ quay đầu trâu. (Chương trình ngày 3/12/2018)


Khách và chủ nhà cùng nhảy múa quanh con trâu trước khi làm lễ. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung