VOV4.VN - Ngày tổ chức mừng lúa mới, người Bố Y sẽ treo hai bông lúa trước nhà. Theo quy định, tết lúa mới phải có một món thủy sản như tôm, cá, cua, ốc… để thờ cúng tổ tiên. (Chương trình ngày 15/8/2018)


Phụ nữ Bố Y trong trang phục truyền thống. Ảnh: cvdvn.net

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung