logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Năm 2016, tổng nguồn vốn do Ủy ban Dân tộc chủ trì phân bổ phát triển hạ tầng vùng dân tộc, miền núi đạt trên 7.000 tỷ đồng.

 

Nguồn vốn này dùng để đầu tư xây dựng gần 6000 công trình cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng gần 1.200 công trình; xây dựng 90 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung cho 140.000 hộ; hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón, vật tư máy móc cho 408 nghìn hộ nghèo, cận nghèo..v.v.

  

Ủy ban Dân tộc đặt mục tiêu trong năm nay tiếp tục hỗ trợ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng, miền; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác dân tộc.

 

 

 

Hoàng Thái/VOV-Trung tâm Tin

06H00 - 06H30 - Thời sự Khmer
06H30 - 07H00 - Ca nhạc Khmer
07H00 - 07H30 - Ca nhạc tiếng Việt
07H30 - 08H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt - Chào hết CT sáng
11H00 - 11H10 - Bản tin thời sự Khmer
11H10 - 12H00 - Chương trình Khmer địa phương
12H00 - 13H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt - Chào hết CT trưa
16H00 - 17H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt
17H00 - 17H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Việt
17H30 - 18H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt
18H00 - 18H10 - Bản tin thời sự Khmer
18H10 - 19H00 - Chương trình Khmer địa phương
19H00 - 19H30 - Ca nhạc tiếng Việt
19H30 - 20H00 - Thời sự Khmer
20H00 - 20H30 - Ca nhạc Khmer theo yêu cầu - Chào cuối ngày
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)