logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Mộc Châu có trên 3.000 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán. Huyện sẽ trích ngân sách để mua gạo hỗ trợ cho đồng bào.

 

Trước Tết, huyện sẽ thành lập các đoàn đi chúc Tết người có công, người nghèo và các bản đặc biệt khó khăn. Việc thăm hỏi theo phương châm: cán bộ gần dân, vừa đi chúc Tết vừa nắm tâm tư tình cảm của người dân.

 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán đã được huyện triển khai đến cơ sở.
          
Ông Long Trung Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: 
“Chúng tôi đảm bảo nhà nhà có Tết. Việc hỗ trợ gạo cho người dân trong Tết, huyện Mộc Châu đã thực hiện từ những năm trước, năm nay chúng tôi tiếp tục trích nguồn ngân sách của huyện để thực hiện. Chúng tôi thành lập 13 đoàn của Ban Thường vụ huyện ủy đi thăm 13 bản đặc biệt khó khăn; mỗi cơ quan, đơn vị phải đi thăm ít nhất 1 bản đặc biệt khó khăn do đơn vị mình phụ trách”.

 

 

Bích Thủy/VOV-Tây Bắc

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ pram: Jơnau pơnđik cau Sêdang
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ pram: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Sêdang
12:45 - 13:30 - Dơ\ pram: Jơnau pơnđik cau Sêdang
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)