logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Mộc Châu có trên 3.000 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán. Huyện sẽ trích ngân sách để mua gạo hỗ trợ cho đồng bào.

 

Trước Tết, huyện sẽ thành lập các đoàn đi chúc Tết người có công, người nghèo và các bản đặc biệt khó khăn. Việc thăm hỏi theo phương châm: cán bộ gần dân, vừa đi chúc Tết vừa nắm tâm tư tình cảm của người dân.

 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán đã được huyện triển khai đến cơ sở.
          
Ông Long Trung Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: 
“Chúng tôi đảm bảo nhà nhà có Tết. Việc hỗ trợ gạo cho người dân trong Tết, huyện Mộc Châu đã thực hiện từ những năm trước, năm nay chúng tôi tiếp tục trích nguồn ngân sách của huyện để thực hiện. Chúng tôi thành lập 13 đoàn của Ban Thường vụ huyện ủy đi thăm 13 bản đặc biệt khó khăn; mỗi cơ quan, đơn vị phải đi thăm ít nhất 1 bản đặc biệt khó khăn do đơn vị mình phụ trách”.

 

 

Bích Thủy/VOV-Tây Bắc

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)