logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Mộc Châu có trên 3.000 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán. Huyện sẽ trích ngân sách để mua gạo hỗ trợ cho đồng bào.

 

Trước Tết, huyện sẽ thành lập các đoàn đi chúc Tết người có công, người nghèo và các bản đặc biệt khó khăn. Việc thăm hỏi theo phương châm: cán bộ gần dân, vừa đi chúc Tết vừa nắm tâm tư tình cảm của người dân.

 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán đã được huyện triển khai đến cơ sở.
          
Ông Long Trung Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: 
“Chúng tôi đảm bảo nhà nhà có Tết. Việc hỗ trợ gạo cho người dân trong Tết, huyện Mộc Châu đã thực hiện từ những năm trước, năm nay chúng tôi tiếp tục trích nguồn ngân sách của huyện để thực hiện. Chúng tôi thành lập 13 đoàn của Ban Thường vụ huyện ủy đi thăm 13 bản đặc biệt khó khăn; mỗi cơ quan, đơn vị phải đi thăm ít nhất 1 bản đặc biệt khó khăn do đơn vị mình phụ trách”.

 

 

Bích Thủy/VOV-Tây Bắc

5:00-5:15 - Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk
5:15-6:00 - Nău mprơ Jarai
6:00-6:30 - Nău mhe VOV1
6:30-6:40 - Nău mhe ngăch nău Rđe
6:40-6:50 - Nău mhe ngăch nău Jarai
6:50-7:00 - Nău mhe ngăch nău Bahnar
7:00 -7:10 - Nău mhe ngăch nău Sêdang
7:10-7:20 - Nău mhe ngăch nău K’ho
7:20-7:30 - Nău mhe ngăch nău M’nông
7:30-8:15 - Nău ngơi Jarai
8:15-9:00 - Nău ngơi Bahnar
9:00-9:45 - Nău ngơi Sêdang
9:45-10:30 - Nău ngơi Rđe
10:30-11:15 - Nău ngơi K’ho
11:15-12:00 - Nău ngơi M’nông
12:00-12:30 - Nău mhe Tây Nguyên
12:30-12:45 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Jarai
12:45-13:30 - Nău mprơ Jarai
13:30-14:00 - Nău ngơi Thái
14:00-14:30 - Nău ngơi Mông
14:30-15:15 - Nău ngơi Jarai
15:15-16:00 - Nău ngơi Rđe
16:00-16:45 - Nău ngơi Bahnar
16:45-17:00 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Yuăn
17:00-17:30 - Nău mhe Tây Nguyên
17:30-18:00 - Nău mprơ 3 mpeh ngih dak
18:00-18:45 - Nău mhe VOV1
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)