logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu đầu năm Đinh Dậu 2017 .

 

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương là những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc của thành phố, như Phó giáo sư - Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn ( dân tộc Hoa) - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Sa Ni ( dân tộc Khmer) - Phó trưởng khoa Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh...

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 51 dân tộc thiểu số, chiếm 6,10 % dân số thành phố. Trong đó, dân tộc Hoa có số dân đông nhất (hơn 411.000 người, chiếm 5,75 %).Thúy Linh/VOV-TP.HCM

5:00-5:15 - Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk
5:15-6:00 - Nău mprơ Jarai
6:00-6:30 - Nău mhe VOV1
6:30-6:40 - Nău mhe ngăch nău Rđe
6:40-6:50 - Nău mhe ngăch nău Jarai
6:50-7:00 - Nău mhe ngăch nău Bahnar
7:00 -7:10 - Nău mhe ngăch nău Sêdang
7:10-7:20 - Nău mhe ngăch nău K’ho
7:20-7:30 - Nău mhe ngăch nău M’nông
7:30-8:15 - Nău ngơi Jarai
8:15-9:00 - Nău ngơi Bahnar
9:00-9:45 - Nău ngơi Sêdang
9:45-10:30 - Nău ngơi Rđe
10:30-11:15 - Nău ngơi K’ho
11:15-12:00 - Nău ngơi M’nông
12:00-12:30 - Nău mhe Tây Nguyên
12:30-12:45 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Jarai
12:45-13:30 - Nău mprơ Jarai
13:30-14:00 - Nău ngơi Thái
14:00-14:30 - Nău ngơi Mông
14:30-15:15 - Nău ngơi Jarai
15:15-16:00 - Nău ngơi Rđe
16:00-16:45 - Nău ngơi Bahnar
16:45-17:00 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Yuăn
17:00-17:30 - Nău mhe Tây Nguyên
17:30-18:00 - Nău mprơ 3 mpeh ngih dak
18:00-18:45 - Nău mhe VOV1
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)