Cập nhật ngày: 14/2/2017

(VOV) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu đầu năm Đinh Dậu 2017 .

 

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương là những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc của thành phố, như Phó giáo sư - Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn ( dân tộc Hoa) - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Sa Ni ( dân tộc Khmer) - Phó trưởng khoa Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh...

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 51 dân tộc thiểu số, chiếm 6,10 % dân số thành phố. Trong đó, dân tộc Hoa có số dân đông nhất (hơn 411.000 người, chiếm 5,75 %).Thúy Linh/VOV-TP.HCM

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung