logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu đầu năm Đinh Dậu 2017 .

 

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương là những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc của thành phố, như Phó giáo sư - Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn ( dân tộc Hoa) - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Sa Ni ( dân tộc Khmer) - Phó trưởng khoa Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh...

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 51 dân tộc thiểu số, chiếm 6,10 % dân số thành phố. Trong đó, dân tộc Hoa có số dân đông nhất (hơn 411.000 người, chiếm 5,75 %).Thúy Linh/VOV-TP.HCM

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)