(VOV4)- Đến thời điểm này, đã có nhiều địa phương hoàn thành 100% việc rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến độ nhiều nơi vẫn chậm so với kế hoạch, đặc biệt là những địa phương miền núi,vùng cao. (Chương trình ngày 14/11/2016)

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung