(VOV4)- Cây quế ở Văn Yên có từ lâu đời, gắn liền với truyền thống văn hóa của đồng bào Dao. Việc đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các sản phẩm từ quế đang là hướng đi mới của chính quyền nơi đây.(Chương trình ngày 21/11/2016)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung