(VOV4)- Xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã xây dựng mô hình hoạt động của hội nghệ nhân dân gian để truyền dạy cho các thế hệ tiếp nối. Hội tập hợp những hạt nhân văn hóa, văn nghệ tâm huyết với văn hóa truyền thống.(Chương trình ngày 23/11/2016)

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung