VOV4.VN - Theo Hội nông dân tỉnh Bắc Cạn, hiện có trên 10 nghìn hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. (Chương trình ngày 2/5/2019)


Nông dân xã Mỹ Phương (Ba Bể) sản xuất chè an toàn đem lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: backan.gov.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung