VOV4.VN - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) được triển khai thời gian qua đã khơi dậy và phát huy được những lợi thế và nội lực của người dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số. (Chương trình ngày 2/9/2019)


Chương trình OCOP - cú hích đổi mới nông thôn. Ảnh: baodansinh.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung