VOV4.VN - Mô hình nông lâm nghiệp kết hợp đang đem lại nhiều hiệu quả hạn chế tình trạng đất đai bị xói mòn, giảm thiểu thiên tai... Tuy nhiên, hiện nay nhiều nông dân vẫn chưa mặn mà với mô hình này. (Chương trình ngày 4/3/2019)


Dưới ao nuôi cá, trên đồi trồng cam, trồng cây nguyên liệu của một gia đình - mô hình nông lâm kết hợp ở Hà Tĩnh. Ảnh: hoinongdan.org.vn

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung