VOV4.VN - Từ thói quen tư duy manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sau khi được đào tạo nghề nông nghiệp, nhiều thanh niên nông thôn ở Tân Sơn, Phú Thọ chuyển sang tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. (Chương trình ngày 4/10/2018)


Đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Tân Sơn đã có những hiệu quả thiết thực với người dân. Ảnh: baodansinh.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung