VOV4.VN - Cùng với người dân, chính quyền ở nhiều địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số cũng đã nhìn ra thế mạnh phát triển kinh tế từ những loài hoa trước kia vốn được coi là hoa rừng, hoa dại. (Chương trình ngày 5/2/2019)


Đào rừng khoe sắc. Ảnh: Ictnews

VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung