VOV4.VN - Là cha của 4 đứa trẻ, cháu lớn nhất học lớp 6, nhỏ nhất ngồi chưa vững, nên kể từ khi anh Giàng A Chinh bị nạn, cuộc sống gia đình vốn nghèo khó thêm bần cùng. Anh phải gò chiếc chậu nhôm, uốn thành một chiếc chân giả, lấy giẻ quấn xung quanh chiếc chân đau để đi. (Chương trình ngày 5/10/2018)


Anh Giàng A Chinh bên căn nhà của mình.

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung