VOV4.VN- Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo dai dẳng ở một số địa phương là do thiếu đất sản sản xuất. Tinh trạng thiếu đất ở miền núi lại chủ yếu do việc tách hộ khi con cái xây dựng gia đình riêng. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 6/4/2020)

Thiếu đất sản xuất ,nguyên nhân đói nghèo. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao