VOV4.VN - Với việc thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, Lai Châu đang tận dụng lợi thế của địa phương để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương mình, góp phần thúc đẩy chương trình khởi nghiệp của thanh niên thành công. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/1/2020)


Chị Hảng Thị Ly, bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ thành công với mô hình trồng hoa địa lan. Ảnh: enternews.vn

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung