VOVO4.VN - Năm qua là một năm thành công trong công tác giảm nghèo. Tại 12 tỉnh thành từ vùng núi phía Bắc đến các vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm được trên 4.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. (Chương trình ngày 7/2/2019)


Người nghèo được hướng dẫn chăn nuôi để phát triển kinh tế. Ảnh: Dân sinh

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung