VOV4.VN - Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã nỗ lực vì sức khỏe bà mẹ - trẻ em vùng dân tộc thiểu số và được coi là cầu nối y tế ở vùng cao. (Chương trình ngày 7/3/2018)

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung