VOV4.VN - Xuân mới Canh Tý 2020 đang đến với những thôn làng của người Xơ đăng ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum- một vùng đất với nhiều tín hiệu vui. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 9/1/2020)


Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có những bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Khoa Điềm/VOV Tây Nguyên

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung