VOV4.VN - Bên cạnh vai trò là kênh tín dụng ưu đãi cho hội viên nông dân cả nước, quỹ hỗ trợ nông dân còn là sợi dây gắn kết các hộ gia đình, hình thành những nhóm sở thích trồng, chăm sóc cây trồng và vật nuôi theo mô hình sản xuất hàng hóa. (Chương trình ngày 9/9/2019)


Quỹ hỗ trợ nông dân giúp đồng bào thiểu số thoát nghèo

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung