VOV4.VN - Già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người được nhân dân tin tưởng, nể trọng. Họ là cầu nối giữa người dân và chính quyền địa phương. (Chương trình ngày 11/9/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung