VOV4.VN - Với việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng, Sùng Mỹ Yên ở xóm Sảng Pả A, thị trấn Mèo Mạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã mở ra cơ hội tạo việc làm cho nhiều thanh niên, phụ nữ người dân tộc thiểu số ở thị trấn vùng cao. (Chương trình ngày 12/3/2019)


(Sùng Mỹ Yên và khách du lịch - Ảnh: VOV)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung