VOV4.VN - Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục ra Nghị quyết 88 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đến nay, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ yêu cầu và gửi đến Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội để tiến hành các bước thẩm tra. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 12/5/2020)


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trình bày Tờ trình về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG. Ảnh: baodantoc.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung