VOV4.VN - Kết nối giao thương, tận dụng lợi thế và tiềm năng vùng biên mậu để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Đây là điều mà Cao Bằng hướng tới. (Chương trình ngày 12/12/2018)


Một góc thành phố Cao Bằng. Ảnh: Chinhphu.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung