VOV4.VN - Trong 2 năm qua, nhờ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tại tỉnh Trà Vinh đã xuất hiện hàng chục mô hình vay vốn liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp, trong đó, có những mô hình nông nghiệp công nghệ cao. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 12/12/2019)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao