VOV4.VN - Đại lễ Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Việc tổ chức thành công sự kiện càng khẳng định tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. (Chương trình ngày 13/5/2019)


Hình ảnh đại lễ

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung