VOV4.VN - Năm 2018, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là vùng DTTS và miền núi, với 8 huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. (Chương trình ngày 14/1/2019)


Người nghèo được hướng dẫn chăn nuôi để phát triển kinh tế. Ảnh: baodansinh.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung