VOV4.VN - Già làng A Blong làng Le, xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là một tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế và vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, gìn giữ văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng vững chắc phên giậu biên giới. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 14/1/2021)

Già làng, người có uy tín ABLong, dân tộc Rơ Măm là 01 trong 25 đại biểu tỉnh Kon Tum được chọn cử đi dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao