VOV4.VN - Công tác xây dựng Đảng ở Simacai đang có những bước đột phá, khi thực hiện việc luân chuyển cán bộ, lấy cán bộ nòng cốt từ huyện về làm bí thư hay phó bí thư các xã để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. (Chương trình ngày 14/2)

Đảng bộ Si Ma Cai chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên người dân tộc thiểu số. Ảnh: baolaocai.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung