VOV4.VN - Mỗi năm, huyện Nậm Pồ, Điện Biên luôn có từ 800 đến 1.000 trường hợp đi lao động chui ở nước ngoài. Nguyên nhân do công tác đào tạo nghề cho người dân tại địa phương chưa mang lại hiệu quả. (Chương trình ngày 15/4/2019)


(Trung bình mỗi năm, huyện Nậm Pồ luôn có từ 800 đến 1.000 trường hợp đi lao động chui ở nước ngoài. Ảnh: VOV)

 

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung