VOV4.VN - Gia đình chị Lương Thị Đông, dân tộc Tày ở Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang có hoàn cảnh éo le. Bản thân chị mắc sỏi thận, đi tiểu ra máu, mổ đến 3 lần chưa khỏi. (Chương trình ngày 18/5/2019)


Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung