VOV4.VN - Với tiêu chí sạch, an toàn, các sản phẩm OCOP đã và đang thay đổi cách tiêu dùng của nhiều gia đình ở thành phố lớn. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 20/1/2020)


Nhiều loại hoa quả chất lượng từ các vùng miền được truy xuất nguồn gốc như cam Vinh, táo Bắc Giang... để người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Việt Phú/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung