VOV4.VN - Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 5 năm và có tầm nhìn 10 năm tới. Kết thúc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59. ( Chương trình DTPT 20/8)

Đổi thay vùng dân tộc từ những chính sách. Ảnh KT

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung